Lees- en spellingproblemen

Bij Logopediepraktijk Rondom Taal bieden wij ook ondersteuning van het lees- en spellingsonderwijs. Als dyslexiebehandelaren bij BerkelB verzorgen Sanne van Heerde – Dijkstra en Karin Berveling de begeleiding van kinderen met dyslexie. Zij helpen daarnaast ook kinderen die (nog) geen diagnose dyslexie hebben (en dus niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling via BerkelB), maar wel moeite hebben met het lezen en spellen. Soms liggen er andere oorzaken dan dyslexie onder het lees- en spellingproblemen, zoals een taalstoornis.

Heeft uw kind moeite met het leren lezen en spellen, dan kunnen deze kinderen extra begeleiding krijgen bij ons. Uiteraard zal er goed met de leerkracht of begeleider overlegd worden over de inhoud van de begeleiding.

Niet alleen kinderen van groep 3 of 4 kunnen bij ons terecht. Bij de kleuters kunnen wij de voorschotbehandeling geven, waarbij er al een aantal letters spelenderwijs aangeboden zullen worden, bij voorkeur dezelfde letters die aangeboden worden op school. Ook de doelen voor de beginnende geletterdheid komen aan bod, zoals die ook genoemd worden in het schoolprogramma. Uw kind begint daardoor al met een basiskennis aan letters aan groep 3, in plaats van met een achterstand. Wij kunnen u als ouders goed begeleiden en instrueren, zodat u uw kind optimaal kunt ondersteunen. Ook de oudere kinderen kunnen bij ons terecht voor het lezen, of juist die zo lastige spelling. U weet net zo goed als wij dat het belangrijk is om vroegtijdige interventie te geven, om te voorkomen dat het kind een hekel krijgt aan lezen en een negatief zelfbeeld ontwikkelt.

Indien het kind later  onderzocht wordt bij Berkel-B, kunnen wij daarna de begeleiding voortzetten. Dit is prettig voor het kind, omdat hij of zij niet hoeft te wennen aan een nieuwe therapeut.

Leren lezen en spellen heeft veel overlap met verschillende taal- en spraakaspecten. Toch mogen wij dit niet als een logopedische behandeling bij de zorgverzekeraar declareren. U dient de begeleiding zelf te betalen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.